ahənqəba


ahənqəba
f.ə. dəmir geyim, zirehli geyim

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.